poligrafia • multimedia • fotografia • wydawnictwa • strategie
Business picture

Aktualności

1 marca 2015 - Zapytanie ofertowe - produkcja filmu

W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu (lider) i firmę B-EN Bogumił Nowicki (partner) projektu pt. "RÓWNY KOMIKS - ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr umowy UDA-POKL.01.05.00-00-461/12-00, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej Państwa firmy na realizację:

  1. Przygotowanie filmu równościowego - opracowanie scenariusza filmu (Zadanie 2, poz. 20). Sposób rozliczenia - umowa cywilno-prawna, przewidywana liczba godz. 50.
  2. Przygotowanie filmu równościowego - realizacja zdjęć (Zadanie 2, poz. 21). Sposób rozliczenia - umowa cywilno-prawna, przewidywana liczba godz. 200.
  3. Przygotowanie filmu równościowego - montaż, grafika i udzwiękowienie (Zadanie 2, poz. 22). Sposób rozliczenia - umowa cywilno-prawna, przewidywana liczba godz. 100.30 września 2013 - Zapytanie ofertowe - napisanie scenariusza

W związku z przyznaniem Wyższej Szkole Handlowej oraz Firmie B-EN Bogumił Nowicki dotacji na realizację projektu pt. „RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr konkursu DWF_1.5_2_2012, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej na napisanie scenariusza (poz. budż. 2).


 

30 września 2013 - Zapytanie ofertowe - druk konspektu

W związku z przyznaniem Wyższej Szkole Handlowej oraz Firmie B-EN Bogumił Nowicki dotacji na realizację projektu pt. „RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr konkursu DWF_1.5_2_2012, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej Państwa firmy w zakresie wydania publikacji w formie  broszury (poz. budż. 7).


30 września 2013 - Zapytanie ofertowe - druk komiksu

W związku z przyznaniem Wyższej Szkole Handlowej oraz Firmie B-EN Bogumił Nowicki dotacji na realizację projektu pt. „RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr konkursu DWF_1.5_2_2012, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej Państwa firmy w zakresie wydania publikacji w formie  broszury (poz. budż. 4).


28 sierpnia 2013 - Zapytanie ofertowe - Informatyk/grafik

W związku z realizacją projektu pt. "RÓWNY KOMIKS - ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr konkursu DWF_1.5_2_2012), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie obowiązków Informatyka/Grafika komputerowego (1 etat) w okresie 01.09.2013 r. - 30.04.2015 r.


28 sierpnia 2013 - Zapytanie ofertowe - Koordynator ds. kampanii

W związku z realizacją projektu pt. "RÓWNY KOMIKS - ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego, w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr konkursu DWF_1.5_2_2012), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie obowiązków Koordynatora ds. Kampanii (1/2 etatu) w okresie 01.09.2013 r. - 30.04.2015 r.

Polecamy


 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Agencja Reklamowa b-en
ul. Porzeczkowa 31
55-080 Smolec
tel/fax 71 345 14 97
Biuro:
ul. Sudecka 110/24
(niski parter)
53-129 Wrocław


e-mail: poczta@b-en.pl